WWW.KAGER.PLco nowego?

Pierwsze punkty zostały naliczone!

Jeżeli jesteś aktywnym Uczestnikiem tegorocznej edycji KAGERomanii sprawdź stan swojego indywidualnego konta punktowego! Pierwsze naliczenia punktów za zakupy już za nami!

o programie

Wejdź do gry! Ciesz się nagrodami!

KAGERomania to promocja, w której zarejestrowani uczestnicy wszystkie zakupy produktów KAGER zamieniają na dowolnie wybrane nagrody z Katalogu Nagród.


katalog nagród rejestracja